NLP Practitioner Eğitimi
NLP mevcut duygu ve düşüncelerimizi, bizi daha iyi bir duruma getirecek biçimde kullanmanın çeşitli yollarını gösterirken, iç ve dış iletişimimizin ne şekilde olması gerektiğini de aktarır. Son zamanlarda NLP Teknikleri ile satış ve pazarlama alanında birçok yeniliğe imza atılmıştır. NLP`nin çok sayıda farklı kullanım alanları vardır. Bu alanlardan bazıları eğitim, aile içi iletişim, sağlık, iş dünyası, terapi, spor ve bireysel danışmanlık olarak sıralanabilir. Yani yaşamın aklınıza gelebilecek her alanı içerisinde NLP`yi aktif olarak kullanabiliriz. İstenildiği anda davranış değişikliği yapabilmeyi, problemleri meydana getiren sebepleri fark ederek kalıcı çözümler üretmeyi sağlar.NLP Practitioner Eğitimi, hayat değiştiren bir programdır. Öncelikle kendi kişisel beklentileri
Nlp Eğitimleri Antalya
NLP nedir etkin bir şekilde?Kişisel üstünlüğün ve mükemmelliğin bilimi ve teknolojisidir. Bireyde yüksek motivasyon ve özgüven sağlayacak teknikleri içermektedir.Neuro Linguistic Programming; bir diğer ifade ile Sinir Dili Programlaması olarak tanımlanan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda zihni kullanma kılavuzudur.NLP bireyin hayatında ters giden bir şeyler varsa, bunu değiştirmek için kişinin önce kendini değiştirmesi gerektiğini savunur. Bireyin yaşamı içinde hep aynı sonuçlarla karşılaşmasının sebebini hep aynı düşünce tarzıyla aynı yöntemleri kullanmış olmalarına dayandırarak, bireyin farklı sonuçlar alabilmesi için farklı yöntemler denemeleri gerektiğini savunur.
NLP Eğitimi Alsancak
 Duyu-Dil Programlama (DDP, ya da neuro-linguistique programlama (NLP)), kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir psikolojik terapi anlayışıdır.NLP, metodolojiye yer veren, bir seri teknik müdahalenin yer aldığı bir yaklaşımdır. Bilimsel olduğu iddiaları tartışmalıdır.[1]Metodoloji modellemeye dayanır. NLP özel bir alanda başarılı sonuçlar alan kişilerin tecrübelerini biçimleme ve çözmeyi, NLP'nin anlaşılır olmasını ve ulaşmak isteyeni de eğitmeyi sağlıyor.Modellemeden çıkan müdahale teknikleri kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşırlar. Bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına neden olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek
NLP
Nöro Linguistik Programlama ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır. Her gün daha fazla organizasyon, çalışanların kendi performanslarını değerlendirmelerini, kendi çevrelerindeki engelleri yıkarak potansiyellerinin doruğuna çıkabilmelerini sağlayacak yöntemler araştırmakta, kendi içinde eğitim ve öğrenme birimleri oluşturmaktadır. Bu birimler, iş dünyasının alışılmış yöntemleriyle etkili olmayacak, yalnızca sıradan sonuçlar verecektir. Geleceğin ana
NLP ve DEĞİŞİM
Richard Bandler ve John Grinder araştırmalarına özellikle iletişim konusunda ustalaşmış, kendi zaman dilimlerinde köklüdeğişimler yapabilmiş kişileri seçerek başladılar:• Terapi ustalarından Fritz Perls, Virginia Satir ve Milton Erickson’dan olumlu çağrışımlar yapabilme, metafor geliştirme, uygun davranış ve dil kullanımıyla yakınlık kurabilme konularında,• Dilbilimci Alfred Korzybski ve Noam Chomsky’nin çalışmalarından ön-varsayımlar ve dili kullanma biçimleri konularında,• Antropolog Gregory Bateson ve psikanalist Paul Watzlawick’in meslek deneyimlerinden yararlanarak bulgularını derlemişlerdir.Sözü geçen orijinal bulgular NLP’nin gelişimine olanak sağlamış, olgunlaşma süreci başlamıştır. Bandler ve Grinderyakınlık kurma konusundaki bulgularıyla üstün başarı düzeyine ulaşmış k